slajd oslona

FREZOWANIE NAWIERZCHNI

Frezowanie nawierzchni jest jednym z elementów modernizacji i odnowy dróg. Nasze frezarki usuwają zniszczone nawierzchnie na żądaną głębokość, zachowując wymagane spadki poprzeczne i podłużne. Nowoczesne maszyny precyzyjnie likwidują koleiny i inne deformacje na powierzchni jezdni. Pozostawiają powierzchnię, która może być natychmiast otwarta dla ruchu lub wzmocniona przez ułożenie nowych warstw bitumicznych. Urobek z frezowania nadaje się do ponownego użytku, jako dodatek do mieszanek mineralno?cementowo?emulsyjnych lub do ponownego przetworzenia w wytwórniach mas bitumicznych. Frezowanie nawierzchni wykonujemy przy zastosowaniu renomowanych frezarek firmy WIRTGEN. Posiadamy całą gamę frezarek o różnych szerokościach bębnów frezujących, co pozwala dostosować proces frezowania do szerokości jezdni, a także kosztowo zoptymalizować dobór maszyny do wielkości zadania. 

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 

Oferujemy:

- frezowanie warstwy ścieralnej przy remontach utrzymaniowych,

- frezowanie przy remontach cząstkowych,

- likwidację kolein,

- frezowanie warstw asfaltowych na pełną głębokość przy rozbiórkach nawierzchni jezdni,

- frezowanie parkingów i placów manewrowych. 

    

Technologia ta ma najlepsze zastosowanie przy:

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

Oferujemy:

- frezowanie betonu przy rozbiórkach nawierzchni i podbudowy drogowej,

- frezowanie nawierzchni betonowych na lotniskach,

- frezowanie posadzek betonowych w halach, hangarach lotnisk, magazynach. 

   

ZAPEWNIAMY:

- doświadczonych operatorów, co pozwala maksymalnie skrócić czas frezowania i osiągnąć pełną satysfakcję naszych klientów,

- gwarancję dotarcia na każdą budowę w maksymalnie szybkim czasie,

- mobilność i nastawienie na różnorodne wymagania naszych klientów,

- fachowe doradztwo kadry kierowniczej.